projekty

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PANORAMA

spółka cywilna A.KUZIŃSKI, M.KUZIŃSKI
realizuje projekt WNG-SPE.01.2020/190
w ramach projektu grantowego

„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy w efekcie otrzymanego wsparcia
w zakresie doradztwa specjalistycznego i wprowadzenia zmian organizacyjno-
procesowych.

Wartość projektu: 45 559,20 PLN (całkowity koszt realizacji, w tym kwalifikowane
37 040,00 PLN), w tym
dofinansowanie z budżetu środków Funduszy Europejskich: 35 188,00 PLN.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego ,,Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm udzieloną przez PFR SA.