MENU W RESTAURACJI

projekty

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PANORAMA

spółka cywilna A.KUZIŃSKI, M.KUZIŃSKI
realizuje projekt WNG-SPE.01.2020/190
w ramach projektu grantowego

„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy w efekcie otrzymanego wsparcia
w zakresie doradztwa specjalistycznego i wprowadzenia zmian organizacyjno-
procesowych.

Wartość projektu: 45 559,20 PLN (całkowity koszt realizacji, w tym kwalifikowane
37 040,00 PLN), w tym
dofinansowanie z budżetu środków Funduszy Europejskich: 35 188,00 PLN.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego ,,Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm udzieloną przez PFR SA.

Tytuł projektu: Zwiększenie odporności restauracji Panorama na kryzys gospodarczy wywołany pandemia covid 19


Beneficjent: P.H.U.PANORAMA.S.C. A.KUZIŃSKI, M.KUZIŃSKI
Numer wniosku o dofinansowanie: WNG-IMP.02.2022/323
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa
Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane,
Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Wartość projektu: 265 997,3 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 265 997,3PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 159 598,38 PLN


Celem projektu jest:
1. Powrót do poziomu obrotów sprzed pandemii (porównywalne do przychodu w analogicznym
miesiącu roku ubiegłego), w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.
2. Uruchomienie możliwości składania zamówień przez klientów w ramach dowozu, poprzez stosowny, niededykowany system IT przekazujący rozliczone zamówienia bezpośrednio do kuchni.
3. Zwiększenie liczby osób odwiedzających lokal, z uwagi na jego reputacjęjako miejsca dbającego nie
tylko o jakość produktów/posiłków, ale także o bezpieczeństwo klientów obawiających sięwirusa.
4. Uruchomienie w restauracji systemu umożliwiającego automatyczne składanie zamówieńw sposób
bezdotykowy, niewymagający kontaktu z obsługą lokalu. Dzięki temu przewidujemy dodatkowo
przyspieszenie procesu wyboru/zamawiania/rozliczania przez klienta posiłków, dzięki czemu
zwiększymy rotacjęna zmniejszonej liczbie stolików.